Bash-owe początki

Podziel się z innymi!

  Rzadko sięgam do Bash-a i zawsze, kiedy to robię muszę sobie wszystko przypominać od początku. No dobra – nie wszystko ;). Dzisiaj przeglądałem dysk i natknąłem się na mały programik, który kiedyś napisałem tak przy okazji. Pracowałem wtedy nad pewnym spider-em w pythonie i w ramach testów musiałem często kill-ować uruchomione przez tego „pajęczaka” procesy. Natchnęło mnie to wtedy do napisania prostego skryptu „killbyname” :D. Pamiętam, że jak na tak prostą funkcjonalność zajęło mi to wtedy zdecydowanie zbyt wiele czasu 😉

  #!/bin/bash
  # killbyname: Killing processes by name.
   
  E_BADARGS=66
   
  if test -z "$1" # No command line arg supplied?
  then
   echo "Usage: `basename $0` Process_to_kill"
   exit $E_BADARGS
  fi
   
  PROCESS_NAME="$1"
   
  echo "Do you want kill processes:"
  ps ax | grep "$PROCESS_NAME"
  read -p "Yes (y) or No (n): " CONFIRM
   
  if [ $CONFIRM = 'y' ]
  then
    ps ax | grep "$PROCESS_NAME" | awk '{print $1}' | xargs -i kill {} 2&>/dev/null
  fi
  exit $?

  W ramach ćwiczeń popełniłem też skrypt usuwający katalogi svn-a z projektu. Aż wstyd się przyznać ale pisząc to nie wiedziałem jeszcze, że istnieje coś takiego jak ***svn export***.

  #!/bin/bash
  # rmsvn
  current_path=`pwd`
  echo "Czy na pewno chcesz z katalogu $current_path \
   usunąć wszystkie podkatalogi .svn wraz z zawartością?"
  echo "Potwierdź [y] lub anuluj [n]"
  read confirmation
  if [ $confirmation = 'y' ]
  then
    find $current_path -name "\.svn" | xargs rm -rf
  	if [ $? = 0 ]
  	then
  	  echo "Polecenie zostało wykonane."
    else
  	  echo "Wykonanie polecenia się nie powiodło!"
  	fi
  else
    echo "Polecenie zostało anulowane."
  fi

  Jak już jesteśmy przy svn-ie to najczęściej okazuje się, że na serwerze produkcyjnym nie ma możliwości skorzystania z niego. Do tego jeszcze zdarzają się klienci kombinatorzy próbujący samodzielnie dokonywać zmian w projekcie. Aktualizacja plików w takiej sytuacji sprowadza się do ręcznego porównania katalogów z wersją live i dev. Kdiff ułatwia znalezienie plików różniących się od siebie, ale brakuje narzędzia ułatwiającego wyodrębnienie wyżej wspomnianych z całego projektu. Z tego właśnie powodu podjąłem się zadania napisania skryptu porównującego dwie wersje projektu i kopiujące do katalogu update tylko te pliki z nowej wersji, które różnią się od odpowiadających im plików starej wersji. Struktura katalogów zostaje zachowana. Programik jest bardzo prosty i bynajmniej nie niezawodny, ale przydał się kilka razy.

  #!/bin/bash
  # makeupdate
   
  if [ $# -lt 2 || $1 = $2 ]
  then
    echo "Usage: `basename $0` dir_with_old_version dir_with_new_vesion"
    exit
  fi
   
  OLD_DIR="$1"
  NEW_DIR="$2"
   
  UPDATE_DIR="./update"
  mkdir $UPDATE_DIR
   
  FILES_LIST=`diff -rqPx '.*' $OLD_DIR $NEW_DIR | awk '{print $4}'`
  for FILE_PATH in $FILES_LIST
  do
    DIR_PTH=`echo $FILE_PATH | sed -r 's/\/[a-Z0-9_]{1,}\.[a-z0-9]*//g'`
    mkdir -p $UPDATE_DIR/$DIR_PTH
    cp $FILE_PATH $UPDATE_DIR/$DIR_PTH
  done
   
  exit $?
  Podziel się z innymi!

   Posted in Bash by Zbigniew Heintze · Tag: