W prosty sposób o trudnych sprawach.

Czy o trudnych sprawach można pisać w prosty sposób? Jasne, że tak. Stephena Hawking udowadnia to każdą swoją książką. Dla osób takich jak ja, ciekawych świata a jednocześnie dysponujących zaledwie podstawową wiedzą z zakreu fizyki i astronomii, lektura [„Jeszcze krótszej historii czasu”](http://www.empik.com/jeszcze-krotsza-historia-czasu-ksiazka,2612671,p) to prawdziwa przyjemność. Książka ta – podobnie jak jej pierwowzór – w cudownie przejrzysty i interesujący sposób traktuje o naprawdę trudnych zagadnieniach.

Amerykańscy naukowcy pojęli już dawno, że ilość trudnych słów użytych w treści nie gwarantuje merytorycznie wysokiej wartości wykładu, za to z pewnością utrudnia przyswajanie przedstawianego materiału. [„Jeszcze krótsza historia czasu”](http://www.empik.com/jeszcze-krotsza-historia-czasu-ksiazka,2612671,p) to pozycja popularno naukowa, ale już „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.” Roberta Cialdini czy książki Eliota Aronsona o psychologii społecznej spokojnie można włączyć w poczet literatury naukowej, a czyta się dobrze i przyjemnie.

W tym tygodniu sięgnąłem też po książkę pt. [„Erystyka czyli o Sztuce Prowadzenia Sporów”](http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/7400/erystyka-czyli-o-sztuce-prowadzenia-sporow.html). Agnieszka Budzyńska-Daca i Jacek Kwosek w pierszym rozdziale zapowiadają, iż książka ta jest niejako odpowiedzią na liczne głosy osób, które narzekają na trudność wykładu Schopenhauera. Komentują dzieło niemieckiego filozofa i wyjaśniają istotę poszczególnych technik erystycznych – również tych nie omawianych przez Schopenhauera – posiłkując się przy tym licznymi zaczerpniętymi z życia, literatury i polityki przykładami. Szczerze polecam niniejszą pozycję. Przeczytałem ją z prawdziwym zainteresowaniem jednak w świetle wyżej poruszonego problemu – łatwości odbioru tekstów naukowych – nie mogę jej zaliczyć do najprostszych. Lektura wymaga dużego skupienia. Po 50 stronicowej sesji z Erystyką, dla rozluźnienia chętnie zagłębiłem się w teorii względności Alberta Einsteina w ujęciu S. Hawkinga.

Posted in Priv by Zbigniew Heintze

Automatyczna kopia bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych to sprawa kluczowa. Jednym z ważniejszych zabiegów jest systematyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa czyli tzw. backup. W ramach ćwiczeń w bashu postanowiłem napisać sobie taki mały skrypcik, który po odpaleniu przekopiuje cały katalog domowy mojego użytkownika na zewnętrzny dysk USB.

#!/bin/sh
 
#ustawienia sciezek
DEST_PATH="/path/to/my/external/disk"
BACKUP_DIR=$DEST_PATH/$(date +%Y-%m-%d-%H:%M)
SOURCE_PATH="/home/myuser"
 
#ustawienia domyslne
MODE="full"
TYPE="tar"
 
#wyswietlenie informacji jezeli bedzie mniej niz 2 argumenty.
if [ $# -lt 2 ]; then
  echo "Usage: `basename $0` <TAR|COPY> <FULL|incremental X days ago>"
fi
 
#jezeli podany jest drugi argument w linii polecen, to przystap do analizy
if [ ! -z "$2" ]; then
  case "$2" in
    FULL|full)
      MODE=full
      ;;
    *)
      MODE=$2
      ;;
  esac
fi
 
#jezeli pierwszy argument nie jest pusty do nalezy go przeanalizowac
if [ ! -z "$1" ]; then
  case "$1" in
    TAR|tar)
      TYPE=tar
      ;;
    copy|COPY)
      TYPE=copy
      ;;
  esac
fi
 
#jezeli katalog docelowy backupu nie istnieje, to nalezy go stworzyc
if [ ! -e $BACKUP_DIR ]; then
  mkdir -p $BACKUP_DIR;
fi
 
#funkcja robiaca backup za pomoca tara
make_tar_backup ()
{
  if [ "$MODE" = "full" ]; then
    echo "Full backup as archive TAR"
    tar -zcp -f $BACKUP_DIR/full.tgz $SOURCE_PATH
  else
    echo "Incremental backup as archive TAR. $MODE days ago"
    tar -zcp --newer-mtime "$MODE days ago" -f $BACKUP_DIR/incremental_$MODE.tgz $SOURCE_PATH
  fi
}
 
#funkcja robiaca backup za pomoca cp
make_copy_backup ()
{
  if [ "$MODE" = "full" ]; then
    echo "Full backup as save copy"
    for source_files in $SOURCE_PATH; do
      echo -e "\tDirectory $source_files"
      cp --parents -a $source_files $BACKUP_DIR
    done
  else
    echo "Incremental backup as save copy. $MODE days ago"
    for s in $SOURCE_PATH; do
      items_list=`find $s -ctime -$MODE`
      echo -e "\tDirectory $s"
      if [ ! -z "$items_list" ]; then
        for item_file in $lista; do
          cp --parents -a $item_file $BACKUP_DIR
        done
      fi
    done
  fi
}
 
#start pomiaru czasu
time_start=$(date +%s);
 
#w zaleznosci od sposobu przechowywania backupu, uruchamiamy odpowiednie funkcje.
case "$TYPE" in
  tar)
   make_tar_backup
   ;;
  copy)
   make_copy_backup
   ;;
esac
 
time_end=$(date +%s);
exec_time=`expr $time_end - $time_start`
echo "Backup successfull. Execution time $exec_time seconds"

Proste ale działa 🙂

Sortowanie tablicy wielowymiarowej w php

Zdecydowałem się wreszcie opublikować mój artykuł na temat wzorca projektowego DTO (Data Transfer Object), który napisałem już jakiś czas temu. Przy okazji parę akapitów poprawiłem i dopisałem nowe przykłady zastosowania. Przygotowując przykład dotyczący Recordset-u odkopałem przydatną funkcję ułatwiającą [sortowanie tablicy wielowymiarowej](http://php.net/manual/pl/function.array-multisort.php#87268). Jest uniwersalna i moim zdaniem warto zwrócić na nią uwagę. Ponad to wbrew pozorom nie musi służyć jedynie do sortowania wyników zapytań SQL-owych.

<?php
/**
 * Sort DB result
 *
 * @param array $data Result of sql query as associative array
 *
 * Rest of parameters are optional
 * [, string $name [, mixed $name or $order [, mixed $name or $mode]]]
 * $name string - column name i database table
 * $order integer - sorting direction ascending (SORT_ASC) or descending (SORT_DESC)
 * $mode integer - sorting mode (SORT_REGULAR, SORT_STRING, SORT_NUMERIC)
 *
 * <code>
 * <?php
 * // You can sort data by several columns e.g.
 * $data = array();
 * for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
 *   $data[] = array( 'id' => $i,
 *           'first_name' => sprintf('first_name_%s', rand(1, 9)),
 *           'last_name' => sprintf('last_name_%s', rand(1, 9)),
 *           'date' => date('Y-m-d', rand(0, time()))
 *         );
 * }
 * $data = sortDbResult($data, 'date', SORT_DESC, SORT_NUMERIC, 'id');
 * print_r($data);
 * $data = sortDbResult($data, 'last_name', SORT_ASC, SORT_STRING, 'first_name', SORT_ASC, SORT_STRING);  
 * print_r($data);
 * ?>
 * </code>
 *
 * @return array $data - Sorted data
 */
function sortDbResult(array $data /*$name, $order, $mode*/) {
  $_argList = func_get_args();
  $_data = array_shift($_argList);
  if (empty($_data)) {
    return $_data;
  }
  $_max = count($_argList);
  $_params = array();
  $_cols = array();
  $_rules = array();
  for ($_i = 0; $_i < $_max; $_i += 3)
  {
    $_name = (string) $_argList[$_i];
    if (!in_array($_name, array_keys(current($_data)))) {
      continue;
    }
    if (!isset($_argList[($_i + 1)]) || is_string($_argList[($_i + 1)])) {
      $_order = SORT_ASC;
      $_mode = SORT_REGULAR;
      $_i -= 2;
    } else if (3 > $_argList[($_i + 1)]) {
      $_order = SORT_ASC;
      $_mode = $_argList[($_i + 1)];
      $_i--;
    } else {
      $_order = $_argList[($_i + 1)] == SORT_ASC ? SORT_ASC : SORT_DESC;
      if (!isset($_argList[($_i + 2)]) || is_string($_argList[($_i + 2)])) {
        $_mode = SORT_REGULAR;
        $_i--;
      } else {
        $_mode = $_argList[($_i + 2)];
      }
    }
    $_mode = $_mode != SORT_NUMERIC
          ? $_argList[($_i + 2)] != SORT_STRING ? SORT_REGULAR : SORT_STRING
          : SORT_NUMERIC;
    $_rules[] = array('name' => $_name, 'order' => $_order, 'mode' => $_mode);
  }
  foreach ($_data as $_k => $_row) {
    foreach ($_rules as $_rule) {
      if (!isset($_cols[$_rule['name']])) {
        $_cols[$_rule['name']] = array();
        $_params[] = &$_cols[$_rule['name']];
        $_params[] = $_rule['order'];
        $_params[] = $_rule['mode'];
      }
      $_cols[$_rule['name']][$_k] = $_row[$_rule['name']];
    }
  }
  $_params[] = &$_data;
  call_user_func_array('array_multisort', $_params);
  return $_data;
}
?>

Posted in PHP by Zbigniew Heintze · Tags: ,