Sortowanie tablicy wielowymiarowej w php

Podziel się z innymi!

  Zdecydowałem się wreszcie opublikować mój artykuł na temat wzorca projektowego DTO (Data Transfer Object), który napisałem już jakiś czas temu. Przy okazji parę akapitów poprawiłem i dopisałem nowe przykłady zastosowania. Przygotowując przykład dotyczący Recordset-u odkopałem przydatną funkcję ułatwiającą [sortowanie tablicy wielowymiarowej](http://php.net/manual/pl/function.array-multisort.php#87268). Jest uniwersalna i moim zdaniem warto zwrócić na nią uwagę. Ponad to wbrew pozorom nie musi służyć jedynie do sortowania wyników zapytań SQL-owych.

  <?php
  /**
   * Sort DB result
   *
   * @param array $data Result of sql query as associative array
   *
   * Rest of parameters are optional
   * [, string $name [, mixed $name or $order [, mixed $name or $mode]]]
   * $name string - column name i database table
   * $order integer - sorting direction ascending (SORT_ASC) or descending (SORT_DESC)
   * $mode integer - sorting mode (SORT_REGULAR, SORT_STRING, SORT_NUMERIC)
   *
   * <code>
   * <?php
   * // You can sort data by several columns e.g.
   * $data = array();
   * for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
   *   $data[] = array( 'id' => $i,
   *           'first_name' => sprintf('first_name_%s', rand(1, 9)),
   *           'last_name' => sprintf('last_name_%s', rand(1, 9)),
   *           'date' => date('Y-m-d', rand(0, time()))
   *         );
   * }
   * $data = sortDbResult($data, 'date', SORT_DESC, SORT_NUMERIC, 'id');
   * print_r($data);
   * $data = sortDbResult($data, 'last_name', SORT_ASC, SORT_STRING, 'first_name', SORT_ASC, SORT_STRING);  
   * print_r($data);
   * ?>
   * </code>
   *
   * @return array $data - Sorted data
   */
  function sortDbResult(array $data /*$name, $order, $mode*/) {
    $_argList = func_get_args();
    $_data = array_shift($_argList);
    if (empty($_data)) {
      return $_data;
    }
    $_max = count($_argList);
    $_params = array();
    $_cols = array();
    $_rules = array();
    for ($_i = 0; $_i < $_max; $_i += 3)
    {
      $_name = (string) $_argList[$_i];
      if (!in_array($_name, array_keys(current($_data)))) {
        continue;
      }
      if (!isset($_argList[($_i + 1)]) || is_string($_argList[($_i + 1)])) {
        $_order = SORT_ASC;
        $_mode = SORT_REGULAR;
        $_i -= 2;
      } else if (3 > $_argList[($_i + 1)]) {
        $_order = SORT_ASC;
        $_mode = $_argList[($_i + 1)];
        $_i--;
      } else {
        $_order = $_argList[($_i + 1)] == SORT_ASC ? SORT_ASC : SORT_DESC;
        if (!isset($_argList[($_i + 2)]) || is_string($_argList[($_i + 2)])) {
          $_mode = SORT_REGULAR;
          $_i--;
        } else {
          $_mode = $_argList[($_i + 2)];
        }
      }
      $_mode = $_mode != SORT_NUMERIC
            ? $_argList[($_i + 2)] != SORT_STRING ? SORT_REGULAR : SORT_STRING
            : SORT_NUMERIC;
      $_rules[] = array('name' => $_name, 'order' => $_order, 'mode' => $_mode);
    }
    foreach ($_data as $_k => $_row) {
      foreach ($_rules as $_rule) {
        if (!isset($_cols[$_rule['name']])) {
          $_cols[$_rule['name']] = array();
          $_params[] = &$_cols[$_rule['name']];
          $_params[] = $_rule['order'];
          $_params[] = $_rule['mode'];
        }
        $_cols[$_rule['name']][$_k] = $_row[$_rule['name']];
      }
    }
    $_params[] = &$_data;
    call_user_func_array('array_multisort', $_params);
    return $_data;
  }
  ?>
  Podziel się z innymi!

   Posted in PHP by Zbigniew Heintze · Tags: ,