Instalacja (downgrade) php 5.2.x w Ubuntu 10.04 Lucid

Podziel się z innymi!

  W końcu zdecydowałem się zaktualizować Ubuntu do nowszej wersji 10.04. Ku mojemu zaskoczeniu upgradowi uległ też PHP do wersji 5.3. Nie jest to przeze mnie koniecznie porządane w tym momęcie gdyż mam masę projektów, które nie zadziałają (jeszcze) z PHP w najnowszej wersji. Dlatego koniecznym stał sie downgrade do wersji 5.2. Na necie można znaleść wiele wskazówek jak tego dokonać.

  Ja początkowo skorzystałem z artykułu pt. [Install (downgrade) php 5.2.x in Ubuntu 10.04 Lucid](http://mrkandy.wordpress.com/2010/04/16/install-php-5-2-x-in-ubuntu-10-04-lucid/). Niestety PHP po restarcie Apacha się nie odpalił. Ponieważ czasu miałem mało, nie zagłębiałem się w przyczynę niepowodzenia. Poszukałem i na jednym z forów o Ubuntu znalazłem gotowy skrypt bash-a.

  #!/bin/bash
  # by Ruben Barkow (rubo77) http://www.entikey.z11.de/
   
  # Originally Posted by Bachstelze http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9080474#post9080474
  # OK, here's how to do the Apt magic to get PHP packages from the karmic repositories:
   
  echo "Am I root? "
  if [ "$(whoami &2>/dev/null)" != "root" ] && [ "$(id -un &2>/dev/null)" != "root" ] ; then
   echo " NO!
   
  Error: You must be root to run this script.
  Enter
  sudo su
  "
   exit 1
  fi
  echo " OK";
   
   
  # finish all apt-problems:
  apt-get -f install
   
  # remove all your existing PHP packages. You can list them with dpkg -l| grep php
  PHPLIST=$(for i in $(dpkg -l | grep php|awk '{ print $2 }' ); do echo $i; done)
  echo these pachets will be removed: $PHPLIST 
  # you need not to purge, if you have upgraded from karmic:
  aptitude remove $PHPLIST
  # on a fresh install, you need purge:
  # aptitude remove --purge $PHPLIST
   
   
  #Create a file each in /etc/apt/preferences.d like this (call it for example /etc/apt/preferences.d/php5_2);
  #
  #Package: php5
  #Pin: release a=karmic
  #Pin-Priority: 991
  #
  #The big problem is that wildcards don't work, so you will need one such stanza for each PHP package you want to pull from karmic:
   
  echo ''>/etc/apt/preferences.d/php5_2
  for i in $PHPLIST ; do echo "Package: $i
  Pin: release a=karmic
  Pin-Priority: 991
  ">>/etc/apt/preferences.d/php5_2; done
   
  # duplicate your existing sources.list replacing lucid with karmic and save it in sources.list.d:
  #sed s/lucid/karmic/g /etc/apt/sources.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/karmic.list
   
  # better exactly only the needed sources, cause otherwise you can get a cachsize problem:
  echo "# needed sources vor php5.2:
  deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted
  deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted
   
  deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates main restricted
  deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates main restricted
   
  deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic universe
  deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic universe
  deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates universe
  deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates universe
   
  deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic multiverse
  deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic multiverse
  deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse
  deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse
   
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe
  deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse
  deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse
  " >> /etc/apt/sources.list.d/karmic.list
   
  aptitude update
   
  apache2ctl restart
   
  echo install new from karmic:
  aptitude -t karmic install $PHPLIST
   
  # at the end retry the modul libapache2-mod-php5 in case it didn't work the first time:
  aptitude -t karmic install libapache2-mod-php5
   
  apache2ctl restart

  Powyższy kod wystarczy zapisać w pliku o dowolnej nazwie np. phpdowngrade.sh, nadac mu prawa wykonalności

  chmod +x ./phpdowngrade.sh

  … i odpalić.

  UWAGA!
  Aktualizacja PHP przez Synaptica przywróci nam z powrotem wersję 5.3. Doinstalowywanie wszelkich dodatków powinniśmy wykonywać z uwzględnieniem wydania. Najprościej to zrobić uzywając konsolowego programu aptitude.

  sudo aptitude -t karmic install php5-mysql
  sudo aptitude -t karmic install phpmyadmin
  Podziel się z innymi!

   Posted in GNOME by Zbigniew Heintze