PHP 5.3 – wywołanie array_multisort za pośrednictwem call_user_func_array

Podziel się z innymi!

  Chcąc dostosować swój kod do wersji PHP 5.3, tak aby wykonywał się bezproblemowo z uwzględnieniem błędów STRICT natrafiłem na taki drobny szczegół. Swego czasu dodałem do manuala funkcji array_multisort na php.net taką drobną [notkę zawierającą implementację funkcji ułatwiającej sortowanie wyników zapytań sql-owych] (http://usphp.com/manual/en/function.array-multisort.php#87268).

  Chcąc ją dzisiaj użyć dostałem na twarz warning-a „Parameter 2 to array_multisort() expected to be a reference, value given”.

  Załóżmy, że miałem następujące dane.

  $data = array(
  	0 => array (
  		'id' => '1',
  		'name' => 'Rodzaje',
  	),
  	1 =>
  	array (
  		'id' => '2',
  		'name' => 'Kategorie',
  	),
  	2 =>
  	array (
  		'id' => '3',
  		'name' => 'Statusy',
  	),
  	3 =>
  	array (
  		'id' => '4',
  		'name' => 'Kolory',
  	),
  );

  Aby posortować tę tablicę według kolumny „name” wywołałem wspomnianą funkcję w następujący sposób

  sortDbResult($data, 'name', SORT_ASC, SORT_STRING);

  Przyjrzałem się problematycznej linii i zobaczyłem, że wywołuję funkcję array_multisort przy pomocy funkcji call_user_func_array, do której parametry przekazuję za pośrednictwem tablicy.

  call_user_func_array('array_multisort', $_params);

  W moim przypadku zmienna $_params miała następującą zawartość

  array(
  0 => &array (
  	0 => 'Rodzaje',
  	1 => 'Kategorie',
  	2 => 'Statusy',
  	3 => 'Kolory',
  ),
  1 => 2,
  2 => 4,
  3 => array(
  	0 => array (
  		'id' => '1',
  		'name' => 'Rodzaje',
  	),
  	1 =>
  	array (
  		'id' => '2',
  		'name' => 'Kategorie',
  	),
  	2 =>
  	array (
  		'id' => '3',
  		'name' => 'Statusy',
  	),
  	3 =>
  	array (
  		'id' => '4',
  		'name' => 'Kolory',
  	),
  ));

  Pomyślałem sobie o co chodzi z tym błędem w końcu drugi parametr funkcji array_multisort to w moim przypadku wartość stałej SORT_ASC czyli 2. Przeprowadziłem mały eksperyment i wywołałem funkcję array_multisort bezpośrednio.

  $data_1 = array (
  	0 => 'Rodzaje',
  	1 => 'Kategorie',
  	2 => 'Statusy',
  	3 => 'Kolory',
  );
   
  $data_2 = array(
  	0 => array (
  		'id' => '1',
  		'name' => 'Rodzaje',
  	),
  	1 =>
  	array (
  		'id' => '2',
  		'name' => 'Kategorie',
  	),
  	2 =>
  	array (
  		'id' => '3',
  		'name' => 'Statusy',
  	),
  	3 =>
  	array (
  		'id' => '4',
  		'name' => 'Kolory',
  	),
  );
  array_multisort($data_1, SORT_ASC, SORT_STRING, $data_2);
   
  var_dump($data_2);

  Zadziałało. Tablica $_data2 została posortowana prawidłowo.

  call_user_func_array('array_multisort', array(&$data_1, SORT_ASC, SORT_STRING, &$data_2));

  Powyższy kod również wykonał się nie zwracając żadnych komunikatów błędów.

  $params = array(&$data_1, SORT_ASC, SORT_STRING, &$data_2);
  call_user_func_array('array_multisort', $params);

  Wykonanie powyższego kodu kończy się już niestety warningiem. Aby się go pozbyć trzeba użyć małego obejścia i przypisać wartości stałych do zmiennych a następnie przekazać je do tablicy przy pomocy referencji.

  $o = SORT_ASC;
  $v = SORT_STRING;
  $params = array(&$data_1, &$o, &$v, &$data_2);
  call_user_func_array('array_multisort', $params);

  W tym wypadku nie działa ukrywanie błędów. Funkcja array_multisort po prostu nie zadziała prawidłowo.

  Poprawiona funkcja sortDbResult wygląda następująco:

  /**
   * Sort DB result
   *
   * @param array $data Result of sql query as associative array
   *
   * Rest of parameters are optional
   * [, string $name [, mixed $name or $order [, mixed $name or $mode]]]
   * $name string - column name i database table
   * $order integer - sorting direction ascending (SORT_ASC) or descending (SORT_DESC)
   * $mode integer - sorting mode (SORT_REGULAR, SORT_STRING, SORT_NUMERIC)
   *
   * 
   * $i,
   *           'first_name' => sprintf('first_name_%s', rand(1, 9)),
   *           'last_name' => sprintf('last_name_%s', rand(1, 9)),
   *           'date' => date('Y-m-d', rand(0, time()))
   *         );
   * }
   * $data = sortDbResult($data, 'date', SORT_DESC, SORT_NUMERIC, 'id');
   * var_dump($data);
   * $data = sortDbResult($data, 'last_name', SORT_ASC, SORT_STRING, 'first_name', SORT_ASC, SORT_STRING);  
   * var_dump($data);
   * ?>
   * 
   *
   * @return array $data - Sorted data
   */
  
  function sortDbResult(array $data /*$name, $order, $mode*/) {
  	$_argList = func_get_args();
  	$_data = array_shift($_argList);
  	if (empty($_data)) {
  		return $_data;
  	}
  	$_max = count($_argList);
  	$_params = array();
  	$_cols = array();
  	$_rules = array();
  	for ($_i = 0; $_i < $_max; $_i += 3)
  	{
  		$_name = (string) $_argList[$_i];
  		if (!in_array($_name, array_keys(current($_data)))) {
  			continue;
  		}
  		if (!isset($_argList[($_i + 1)]) || is_string($_argList[($_i + 1)])) {
  			$_order = SORT_ASC;
  			$_mode = SORT_REGULAR;
  			$_i -= 2;
  		} else if (3 > $_argList[($_i + 1)]) {
  			$_order = SORT_ASC;
  			$_mode = $_argList[($_i + 1)];
  			$_i--;
  		} else {
  			$_order = $_argList[($_i + 1)] == SORT_ASC ? SORT_ASC : SORT_DESC;
  			if (!isset($_argList[($_i + 2)]) || is_string($_argList[($_i + 2)])) {
  				$_mode = SORT_REGULAR;
  				$_i--;
  			} else {
  				$_mode = $_argList[($_i + 2)];
  			}
  		}
  		$_mode = $_mode != SORT_NUMERIC
  					? $_argList[($_i + 2)] != SORT_STRING ? SORT_REGULAR : SORT_STRING
  					: SORT_NUMERIC;
  		// references below required from PHP 5.3
  		$_rules[] = array('name' => $_name, 'order' => &$_order, 'mode' => &$_mode);
  	}
  	foreach ($_data as $_k => $_row) {
  		foreach ($_rules as $_rule) {
  			if (!isset($_cols[$_rule['name']])) {
  				$_cols[$_rule['name']] = array();
  				$_params[] = &$_cols[$_rule['name']];
  				// references below required from PHP 5.3
  				$_params[] = &$_rule['order'];
  				$_params[] = &$_rule['mode'];
  			}
  			$_cols[$_rule['name']][$_k] = $_row[$_rule['name']];
  		}
  	}
  	$_params[] = &$_data;
  	call_user_func_array('array_multisort', $_params);
  	return $_data;
  }
  Podziel się z innymi!

   Posted in PHP by Zbigniew Heintze · Tag: