Obsługa __call w kontrolerach Kohana 3

Podziel się z innymi!

  Obsługa magicznej metody __call w kontrolerach Kohana 3 została zarzucona. W zamian za to Twórcy frameworka zaimplementowali obsługę tzw „catch all-a”. Definicje ścieżek routingu definiuje się w pliku application/bootstrap.php

  U mnie „catch all” wygląda mniej więcej tak.

  Route::set('catch_all', '<path>', array('path' => '.+'))
    ->defaults(array(
      'controller' => 'error',
      'action' => '404',
  ));

  Czyli jak łatwo się domyślić w przypadku nie istnienia danego kontrolera i akcji zwracana jest strona 404.

  Jednak zamiast kontrolera error można by w tym miejscu wskazać dowolny inny kontroler a w miejsce 404 dowolną inną metodę.

  Route::set('catch_all', '<path>', array('path' => '.+'))
    ->defaults(array(
      'controller' => 'page',
      'action' => 'index',
  ));

  Dzięki takiemu podejściu z url-a można wyeliminować zarówno nazwę kontrolera jak i metody i ograniczyć się jedynie do unikalnego identyfikatora zasobu.

  Wadą tego rozwiązania jest to, że wariant ten jest rozpatrywany dopiero na samym końcu, a poza tym wywołanie adresu na kształt http://domena.com/page/nie_istniejaca_akcja spowoduje rzucenie wyjątku


  exception 'ReflectionException' with message 'Method action_nie_istniejaca_akcja does not exist'...

  Wyjątek ten można oczywiście obsłużyć w bootstrapie tym bardziej, że parametr ‚status’ instancji klasy Request jest ustawiany na 404.

  $request = Request::instance();
  try {
    $request->execute();
    echo $request
      ->send_headers()
      ->response;
  } catch (Exception $e) {
    if ($request->status == '404') {
      Request::factory('error/404')->execute();
    }
  }

  Co jednak kiedy chcemy mieć możliwość ograniczenia mechanizmu „catch all” do konkretnego kontrolera albo użyć go w więcej niż jednym kontrolerze? Jedynym rozwiązaniem wydaje mi się modyfikacja klasy Request. Nie namawiam oczywiście do grzebania w katalogu „system”. Kaskadowy układ plików Kohany pozwala na utworzenie pliku request.php w katalogu application/classes i zdefiniowanie klasy „Request” dziedziczącej po „Kohana_Request”. Modyfikacji wymaga w zasadzie jedna linia w metodzie „execute”.

  Zamiast

  $class->getMethod('action_'.$action)->invokeArgs($controller, $this->_params);

  należy najpierw sprawdzić czy dana metoda istnieje, a podjąć próbę wywołania magicznej metody __call.

  if($class->hasMethod('action_'.$action) === true)
  {
    $class->getMethod('action_'.$action)->invokeArgs($controller, $this->_params);
  }
  else
  {
    $class->getMethod('__call')->invokeArgs($controller, array('action_'.$action, $this->_params));
  }
  Podziel się z innymi!

   Posted in PHP by Zbigniew Heintze · Tag: