Lepszy var_dump czyli przyjemniejsze debugowanie PHP

Podziel się z innymi!

  bigWeb/Debug/Dumper to narzędzie funkcjonalnie odpowiadające funkcji var_dump
  Jego przewagą jest sposób prezentacji danych, a także dodatkowe informacje
  ułatwiające debugowanie aplikacji.

  Najpoważniejszą wadą Dumpera jest to, że jest on dość obciążający dla aplikacji
  gdyż uzyskanie informacji o pliku i linii, w której dump został wywołany
  wymaga każdorazowo rzucenia wyjątku. Dlatego też w wersji produkcyjnej
  Dumper powinien być wyłączony

  UWAGA! Biblioteka zaprezentowana w przykładach wymaga min PHP 5.3
  z uwagi na użycie przestrzeni nazw.
  Ponieważ jednak nie na wszystkich serwerach jest już PHP w wersji obsługującej
  przestrzenie nazw przygotowałem także wersję Dumpera nie wymagającą ich użycia.
  w takim przypadku wywołanie bigWeb\Debug\Dumper::factory(); należy zastąpić
  poprzez wywołanie bigWeb_Debug_Dumper::factory(); i analogicznie w przypadku
  innych klas. Wersja Dumpera dla PHP < 5.3 zawarta jest w archiwum zip bigWeb\Debug\Dumper do ściągnięcia.

  Instalacja

  include_once('./Debug.php');

  Można też użyć autoloadera. Wszystkie klasy potrzebne do działania Dumpera
  zdefiniowane są w pliku „Debug.php”. Wyjątkiem jest FirePHP, który należy
  dodać osobno jeśli chcemy wyświetlać dane w konsoli javascript

  include_once('./FirePHP.php');

  Podstawowe użycie

  dump('some data');

  w wyniku otrzymamy:

  TIME: 20:46:44 FILE: /home/www/bigWeb/Debug/example.php LINE: 37 ET: 0 MU: 1.44 mb MPU: 1.67 mb

  ‚some data’
  string(9) "some data"
  

  Dumpa można wywołać z wieloma parametrami o różnych wartościach równocześnie.

  $str = 'text';
  $int = 7;
  $arr = array('foo', 'bar');
  $ob = new ArrayObject();
  $bool = FALSE;
   
  dump($str, $int, $arr, $ob, $bool);
  TIME: 20:46:44 FILE: /home/www/bigWeb/Debug/example.php LINE: 47 ET: 0.000904 MU: 1.47 mb MPU: 1.67 mb

  $str
  string(4) "text"
  
  $int
  int(7)
  
  $arr
  array(2) {
   [0]=>
   string(3) "foo"
   [1]=>
   string(3) "bar"
  }
  
  $ob
  object(ArrayObject)#3 (1) {
   ["storage":"ArrayObject":private]=>
   array(0) {
   }
  }
  
  $bool
  bool(false)
  

  Ukrywanie komunikatów

  Aby zapobiec wyświetlaniu jakichkolwiek komunikatów przez dumpera należy go wyłączyć.

  bigWeb\Debug\Dumper::setEnabled(FALSE);
  dump('it should not show');

  Aby ponownie włączyć:

  bigWeb\Debug\Dumper::setEnabled(TRUE);

  Definiowanie alternatywnych logerów

  Domyślnie dumper do zrzutu danych używa wbudowanej funkcji var_dump jednak
  klasa Dumpera jest zbudowana w oparciu o wzorzec projektowy Obserwator, gdzie
  obserwatorami są wyspecjalizowane klasy do logowania i prezentacji zrzucanych danych.
  Dzięki temu możemy wybierać sposób logowania informacji.

  Możemy zapisywać dane w pliku – przydatne np. przy testowaniu przekierowań

  $d = bigWeb\Debug\Dumper::factory();
  $o = new bigWeb\Debug\Dumper\FileDump();

  Koniecznym jest wskazanie katalogu w którym będą zapisywane logi.
  Katalog ten musi mieć oczywiście ustawione prawa do zapisu

  $o->setDir(dirname(__FILE__));
  $d->attach($o);
  $d->notify('foo');

  wynik zostanie zapisany w pliku /home/www/bigWeb/Debug/2012-01-12.log.php

  TIME: 20:46:18 FILE: /home/zh/www/Debug/example.php LINE: 71 ET: 0.001143 MU: 1.55 mb MPU: 1.67 mb
  ----------| 'foo' |----------
  foo
  .----------------------------
  

  Można też skorzystać z dobrodziejstw FireBuga – dodatku do Firefoxa i
  wyświetlać dane w konsoli javascript. W tym przypadku musimy najpierw
  załadować bibliotekę FirePHP będącej „pomostem” pomiędzy PHP i FireBugiem.

  include_once('./FirePHP.php');
   
  $d = bigWeb\Debug\Dumper::factory();
  $d->attach(new bigWeb\Debug\Dumper\FireDump());
  $d->notify('bar');

  wynik pokarze nam się w konsoli FireBug-a

  Wynik Dumpera w konsoli FireBug

  UWAGA! Ponieważ informacje do FireBuga są przesyłane za pomocą nagłówków HTTP
  biblioteka FirePHP wymaga buforowania wyjścia (output bufering). Koniecznym
  jest zatem użycie funkcji ob_start() w przeciwnym razie można się spotkać
  z błędem „headers already sent error”

  Łańcuch wywołań

  Niekiedy chcemy wiedzieć jakie funkcje i metody zostały wywołane nim został
  wykonany kod w danym miejscu. Aby zobaczyć cały łańcuch wywołań należy
  ustawić flagę show_trace na TRUE.

  function foo() {
    $d = bigWeb\Debug\Dumper::factory();
    $d->attach(new bigWeb\Debug\Dumper\VarDump());
    $d->setShowTrace(TRUE);
    $d->notify('Show chain requests');
  }
   
  function bar() {
    foo();
  }
   
  bar();
  TIME: 20:46:44 FILE: /home/www/bigWeb/Debug/example.php LINE: 97 ET: 0.005149 MU: 1.57 mb MPU: 1.67 mb

  $d->notify(‚Show chain requests’);
  string(19) "Show chain requests"
  
  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [file] => /home/www/bigWeb/Debug/example.php
        [line] => 97
        [function] => notify
        [class] => bigWeb\Debug\Dumper
        [type] => ->
        [args] => Array
          (
            [0] => Show chain requests
          )
  
      )
  
    [1] => Array
      (
        [file] => /home/www/bigWeb/Debug/example.php
        [line] => 101
        [function] => foo
        [args] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [2] => Array
      (
        [file] => /home/www/bigWeb/Debug/example.php
        [line] => 104
        [function] => bar
        [args] => Array
          (
          )
  
      )
  
  )
  

  Praca na serwerze produkcyjnym

  W zasadzie Dumper powinien być wyłączony na serwerze produkcyjnym bo obciąża
  aplikację, a ponadto może wyświetlać dane wrażliwe. Nie mniej w pewnych
  wyjątkowych okolicznościach możemy chcieć go użyć. Musimy wcześniej przewidzieć
  taką sytuację i dodatkowo skonfigurować przynajmniej jedną z instancji Dumpera
  ustawiając tak zwany secret_key

  $d = bigWeb\Debug\Dumper::factory();
  $d->attach(new bigWeb\Debug\Dumper\FireDump());
  $d->setSecretKey('verysicretkey');

  Aby te dane były widoczne należy wywołać url metodą GET z parametrem
  secret_key=1. W tym przypadku będzie to

  example.php?verysicretkey=1
  
  bigWeb\Debug\Dumper::setEnabled(FALSE);
  $d->notify('Visible when set secret_key');

  aby ponownie włączyć:

  bigWeb\Debug\Dumper::setEnabled(TRUE);

  Jeśli wywołamy url metodą GET z sekretnym kluczem, Dumper ustawia ciasteczko
  debugcookie o wartości wywiedzionej z secret_key. Od tej pory nie trzeba już dodawać do
  adresu żadnego specjalnego parametru. Jeśli jednak chcielibyśmy wyłączyć
  debugowanie należy wywołać url z secret_key=0

  example.php?verysicretkey=0
  

  Tworzenie funkcji pomocniczych

  Tworzenie obiektu i dodawanie obserwatorów nie jest zbyt wygodnym rozwiązaniem.
  Narzędzie do debugowania powinno być extremalnie proste i szybkie w użyciu.
  Dlatego warto sobie zdefiniować funkcję pomocniczą – podobną do „debug();”

  function dump_all() {
    $_args = func_get_args();
    static $d = null;
    if ( $d === null )
    {
      // Proszę zwrócić uwagę na wywołanie metody factory z parametrem $level = 3
      $d = bigWeb\Debug\Dumper::factory(3);
      $o = new bigWeb\Debug\Dumper\FileDump();
      $o->setDir(dirname(__FILE__));
      $d->attach($o);
      $d->attach(new bigWeb\Debug\Dumper\FireDump());
      $d->attach(new bigWeb\Debug\Dumper\VarDump());
   
    }
    call_user_func_array(array($d, 'notify'), $_args);
  }
   
  dump_all('foo bar');

  wynik zostanie zapisany w pliku

  TIME: 20:46:44 FILE: /home/zh/Praca/bigWeb/Debug/example.php LINE: 155 ET: 0.006137 MU: 1.59 mb MPU: 1.67 mb
  ----------| 'foo bar' |----------
  foo bar
  .--------------------------------
  

  w konsoli FireBug-a

  Wynik Dumpera w konsoli FireBug

  oraz wyświetlony w przeglądarce:

  TIME: 20:46:44 FILE: /home/www/bigWeb/Debug/example.php LINE: 155 ET: 0.006137 MU: 1.59 mb MPU: 1.67 mb

  ‚foo bar’
  string(7) "foo bar"
  

  UWAGA! Od wartości level zależy prawidłowe wskazanie linii oraz pliku, w którym
  wywołano dumpa. Domyślnie level = 1. Jeżeli metoda „notify” jest zagnieżdżona
  w funkcji pomocniczej to wartość level powinna być inkrementowana (level = 2).
  Jeśli dodatkowo metoda „notify” jest wywoływana za pośrednictwem funkcji
  „call_user_func_array” to należy ustawić level = 3

  $d = bigWeb\Debug\Dumper::factory(1);
   
  function d1($param) {
    $d = bigWeb\Debug\Dumper::factory(2);
    // ...
    $d->notify($param);
  }
   
  function d2($param) {
    $_args = func_get_args();
    $d = bigWeb\Debug\Dumper::factory(3);
    // ...
    call_user_func_array(array($d, 'notify'), $_args);
  }

  UWAGA! Jeśli masz już zdefiniowaną funkcję „dump” w swojej aplikacji
  to po dołączeniu kodu Dumpera otrzymasz wszystkomówiący wyjątek. Poinformuje
  Cię on, że musisz zdefiniować sobie funkcję pomocniczą o innej nazwie.
  Należy zakomentować kod wywołujący wyjątek lub też dołączyć kod Dumpera
  w sposób umożliwiający przechwycenie wyjątka i utworzyć funkcję pomocniczą
  np. o nazwie „d”.

  try { include_once("Debug.php"); } catch (bigWeb\Debug\Exception $e) {
    function d() {
      $_args = func_get_args();
      static $d = null;
      if ( $d === null )
      {
        $d = bigWeb\Debug\Dumper::factory(3);
        $d->attach(new bigWeb\Debug\Dumper\VarDump());
   
      }
      call_user_func_array(array($d, "notify"), $_args);
    }
  }

  Napisana przeze mnie klasa nie zastąpi zaawansowanych i rozbudowanych narzędzi debugowania i profilowania aplikacji jednak jest prosta w użyciu nie związana stricte z żadnym frameworkiem, przez co łatwo ją zaadaptować zarówno do pracy z Zend Frameworkiem, Symfony, Kohaną czy jakimkolwiek innym – napisanym w PHP – skryptem. Biblioteka zwraca wyniki w postaci pokolorowanego kodu przy okazji pokazując czas wykonania oraz wielkość użytych zasobów. Zapomniany var_dump potrafi zmusić programistę do przeszukiwania plików projektu. W przypadku Dumpera nie ma takiego zagrożenia gdyż każdorazowo wskazuje on ścieżkę do pliku oraz nr linii, w której funkcja robiąca zrzut danych została wywołana.

  Serdecznie zapraszam wszystkich do wypróbowania Dumpera oraz wszelkich uwag na temat wdrożeń i ewentualnych błędów.

  Podziel się z innymi!