Instalacja (downgrade) php 5.2.x w Ubuntu 10.04 Lucid

W końcu zdecydowałem się zaktualizować Ubuntu do nowszej wersji 10.04. Ku mojemu zaskoczeniu upgradowi uległ też PHP do wersji 5.3. Nie jest to przeze mnie koniecznie porządane w tym momęcie gdyż mam masę projektów, które nie zadziałają (jeszcze) z PHP w najnowszej wersji. Dlatego koniecznym stał sie downgrade do wersji 5.2. Na necie można znaleść wiele wskazówek jak tego dokonać.

Ja początkowo skorzystałem z artykułu pt. [Install (downgrade) php 5.2.x in Ubuntu 10.04 Lucid](http://mrkandy.wordpress.com/2010/04/16/install-php-5-2-x-in-ubuntu-10-04-lucid/). Niestety PHP po restarcie Apacha się nie odpalił. Ponieważ czasu miałem mało, nie zagłębiałem się w przyczynę niepowodzenia. Poszukałem i na jednym z forów o Ubuntu znalazłem gotowy skrypt bash-a.

#!/bin/bash
# by Ruben Barkow (rubo77) http://www.entikey.z11.de/
 
# Originally Posted by Bachstelze http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9080474#post9080474
# OK, here's how to do the Apt magic to get PHP packages from the karmic repositories:
 
echo "Am I root?  "
if [ "$(whoami &2>/dev/null)" != "root" ] && [ "$(id -un &2>/dev/null)" != "root" ] ; then
  echo "  NO!
 
Error: You must be root to run this script.
Enter
sudo su
"
  exit 1
fi
echo "  OK";
 
 
# finish all apt-problems:
apt-get -f install
 
# remove all your existing PHP packages. You can list them with dpkg -l| grep php
PHPLIST=$(for i in $(dpkg -l | grep php|awk '{ print $2 }' ); do echo $i; done)
echo these pachets will be removed: $PHPLIST 
# you need not to purge, if you have upgraded from karmic:
aptitude remove $PHPLIST
# on a fresh install, you need purge:
# aptitude remove --purge $PHPLIST
 
 
#Create a file each in /etc/apt/preferences.d like this (call it for example /etc/apt/preferences.d/php5_2);
#
#Package: php5
#Pin: release a=karmic
#Pin-Priority: 991
#
#The big problem is that wildcards don't work, so you will need one such stanza for each PHP package you want to pull from karmic:
 
echo ''>/etc/apt/preferences.d/php5_2
for i in $PHPLIST ; do echo "Package: $i
Pin: release a=karmic
Pin-Priority: 991
">>/etc/apt/preferences.d/php5_2; done
 
# duplicate your existing sources.list replacing lucid with karmic and save it in sources.list.d:
#sed s/lucid/karmic/g /etc/apt/sources.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/karmic.list
 
# better exactly only the needed sources, cause otherwise you can get a cachsize problem:
echo "# needed sources vor php5.2:
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted
 
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates main restricted
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates main restricted
 
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic universe
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates universe
 
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse
 
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse
" >> /etc/apt/sources.list.d/karmic.list
 
aptitude update
 
apache2ctl restart
 
echo install new from karmic:
aptitude -t karmic install $PHPLIST
 
# at the end retry the modul libapache2-mod-php5 in case it didn't work the first time:
aptitude -t karmic install libapache2-mod-php5
 
apache2ctl restart

Powyższy kod wystarczy zapisać w pliku o dowolnej nazwie np. phpdowngrade.sh, nadac mu prawa wykonalności

chmod +x ./phpdowngrade.sh

… i odpalić.

UWAGA!
Aktualizacja PHP przez Synaptica przywróci nam z powrotem wersję 5.3. Doinstalowywanie wszelkich dodatków powinniśmy wykonywać z uwzględnieniem wydania. Najprościej to zrobić uzywając konsolowego programu aptitude.

sudo aptitude -t karmic install php5-mysql
sudo aptitude -t karmic install phpmyadmin

Posted in GNOME by Zbigniew Heintze

Krusader w Ubuntu – jak podpiąć terminal?

Krusader jest dydykowany KDE jednak jeśli ktoś lubi dwa panele to równie dobrze można go uruchomić pod GNOME. Konfiguracja nie różni się właściwie od tej pod KDE poza kilkoma drobiazgami. W GNOME domyślnym edytorem jest „gedit” a konsolą „gnome-terminal” w związku z czym w zakładce Ustawienia -> Konfiguracja Krusadera -> Ogólne na karcie Podstawowe operacje w polu Edytor zamiast

internal editor

warto wpisać

gnome

natomiast w polu Terminal zamiast

konsole --workdir %d

powinniśmy wpisać

gnome-terminal --working-directory=%d

.

Tyle że po zapisaniu i wybraniu F2 terminal się uruchomi, ale bynajmniej nie w bieżącej lokalizacji. W Krusaderze jest błąd, który po zapisaniu zmienia %d na %25d czyli dostajemy gnome-terminal –working-directory=%25d. Można ten problem obejść edytując ręcznie plik konfiguracyjny ~/.kde/share/config/krusaderrc. W sekcji [General] wpisujemy

Terminal=gnome-terminal --working-directory %d

Proszę zwrócić uwagę na brak znaku równości „=”.