Konwersja cdr, ai, eps do svg

Nie jestem grafikiem, a do tego pracuję na Linuksie. Nie mam tej całej palety programów graficznych jak Photoshop, Adobe Illustrator czy CorelDRAW. Zazwyczaj mi to nie przeszkadza bo jeśli nawet dostaje jakiś layout do pocięcia to zlecam tę robotę innym. Do drobnych prac graficznych starcza mi Gimp, a niekiedy nawet edytor grafiki online Pixlr.

Niekiedy jednak trafiają mi się logotypy w formacie pliku AI (Adobe Illustrator Artwork), EPS (Encapsulated PostScript – Photoshop), CDR (CorelDRAW), a nawet PDF (Portable Document Format). Gimp poradzi sobie z plikami EPS choć nie najlepiej? Lepiej w tym wypadku sprawdzi się edytor grafiki wektorowej Inkscape, który zaimportuje pliki we wszystkich wyżej wspomnianych formatach i umożliwi ich zapisanie w domyślnym formacie SVG (Scalable Vector Graphics) lub też jako PNG albo XCF (natywny format Gimpa). Export do formatu XCF – co ważne – wykonywany jest z zachowaniem warstw. Inkscape umożliwia zapis pliku w wielu jeszcze innych formatach i jest dostępny w wersjach na Linuksa, Windowsa i Mac-a.

Jeśli mamy do czynienia z większą liczbą plików do przekonwertowania to wygodniejszym rozwiązaniem okazuje się skrypt uruchamiany z linii komend. Niestety funkcjonalność Inkscape-a jest ograniczona z poziomu konsoli dlatego warto sięgnąć do innych wyspecjalizowanych w tym względzie narzędzi takich jak uniwersalny translator grafiki wektorowej – Uniconvertor lub też translator plików Post Script i PDF do innych formatów grafiki wektorowej – Pstoedit. W Ubuntu oba programy dostępne są w repozytoriach i można je zainstalować za pośrednictwem apt-get -a

sudo apt-get install python-uniconvertor pstoedit

Ich użycie jest najprostsze z możliwych i ogranicza się do podania kolejno ścieżki do pliku źródłowego i ścieżki wynikowej.

uniconvertor logo.cdr logo.svg

i analogicznie dla pstoedit

pstoedit logo.eps logo.svg